Koulutus

Koulutuksissa keskitytään niihin asioihin, jotka vaativat uuden oppimista, toimenpiteitä, vahvistamista tai uudelleen ajattelua.

Koulutuksessa jokainen voi löytää uusia toimintatapoja ja tehdä oivalluksia, jotka kenties muuttaa koko työyhteisön tulevaisuuden tarinaa. Koulutukset rakentuvat ajankohtaiselle tutkitulle tiedolle ja tietoa työstetään toiminnallisin menetelmin juuri teidän tarpeisiin. Lähtökohtana koulutuksessa on, että pidetään jalat tiukasti maassa mutta annetaan luovuudelle tilaa.

Koulutukset toteutetaan aina tilaajan kanssa yhteistyössä. Koulutuksen valintoja ohjaa organisaation strategia joka antaa suuntaviivat. Arvokeskustelu kuuluu jokaiseen koulutuk- seen tavalla tai toisella koska se määrää eniten organisaation kulttuuria ja tapaa olla.

Suunnittelua, toteutusta ja saavutuksia arvioidaan aina koulutuksen aikana ja lopuksi. Koulutukset voivat olla pitkäkestoisia, jolloin niihin liittyy väliaikana tehtäviä harjoituksia tai päiväkirjan pitämistä tai ne voivat olla yhden päivän mittaisia ja niihin valmistaudutaan sovitulla tavalla. Koulutuksiin osallistuvilta pyydetään aina kirjallinen palaute.

Haluatko kuulla lisää? Ota minuun yhteyttä!​

Puhelin

+358 40 765 89 60

Sähköposti

kirsi@sukularuusunen.fi

LinkedIn

(klikkaa logoa)