Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jossa edetään yhteistyössä asiakkaan tai ryhmän kanssa sovituin menetelmin ja askelin. Työnohjaus on loistava paikka tutkia omaa työtään ja tutustua toisen työhön, miettiä miten työssä näkyy työyhteisön arvot, toiveet ja odotukset.

Koska parhaat oivallukset usein syntyvät asiakkaiden omasta toimesta, pyrinkin työnohjaajana kysymyksin ja erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla auttamaan näiden oivallusten synnyssä. Ohjaus on vuorovaikutteista keskustelua jossa tavoitteiden saavuttaminen on yhteistyön tulos. Ohjaus on aina luottamuksellista ja perustuu keskinäiseen kunnioitukseen.

Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus ja siinä määritellään ohjauskerrat, paikka, ryhmän koko, toimintatavat poikkeustapauksissa, tavoitteet ja työnohjaustoiminnan arviointiajakohdat ja – tavat. 

Keskeisenä arvioinnin kohteena on se, miten työnohjaus on näkynyt työssä ja työyhteisössä.

Haluatko kuulla lisää? Ota minuun yhteyttä!​

Puhelin

+358 40 765 89 60

Sähköposti

kirsi@sukularuusunen.fi

LinkedIn

(klikkaa logoa)