Valmennus

Valmennus on innostusta ja kannustusta, prosessinomaista vuorovaikutusta, jossa keskitytään auttamaan asiakasta saavuttamaan itse asettamansa tai yhdessä pohditun tavoitteensa. Valmennuksessa ei anneta valmiita vastauksia vaan asiakasta kannustetaan itse löytämään ne. Valmennus auttaa selkeyttämään omia ajatuksia, rakentamaan tavoitteita työhön ja samalla se vaikuttaa myös omaan elämään kokonaisvaltaisesti.

Valmennus auttaa kirjoittamaan uutta tarinaa tai päivittämään vanhaa, vahvistamalla omia voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Se lähtee aina liikkeelle nykytilan kartoittamisesta, jatkuu toimintavaihtoehtojen pohtimisella ja valintojen jälkeen toiminnan ylläpitämiseen liittyvinä suunnitelmina.

Valmennuksessa pyritään lisäämään luottamusta itseen ja omiin ratkaisuihin, tutustutaan omiin voimavaroihin ja siihen, miten niitä voi vahvistaa. Pyritään keskittymään oleelliseen, kun se on ensin keksitty. Valmennus pyrkii mahdollistamaan oivalluksien tekemisen ja kehittää päätöksentekoa.

Samat yllä olevat asiat pätevät työyhteisö- ja organisaatiovalmennuksessa, niihin valmistaudutaan yhteistyössä esimiesten ja vastuuhenkilöiden kanssa.

Valmennusten kesto sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Haluatko kuulla lisää? Ota minuun yhteyttä!​

Puhelin

+358 40 765 89 60

Sähköposti

kirsi@sukularuusunen.fi

LinkedIn

(klikkaa logoa)