Mitä SINÄ ajattelet tämän päivän työelämästä?

Itse asiassa, mitä ajattelet elämästä, jossa työ, työyhteisöt ja niiden kulttuurit tulevat jatkuvasti lähemmäs ihmistä?

Minulle se näyttäytyy vahvana luottamuksen tarpeena itseeni ja toisiin ihmisiin, jatkuvana päätöksenteon opetteluna ja uusien asioiden oppimisena sekä ilona ja ihmisten kertomina tarinoina.   

Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jossa edetään yhteistyössä asiakkaan tai ryhmän kanssa sovituin menetelmin ja askelin. Työnohjaus on loistava paikka tutkia omaa työtään ja tutustua toisen työhön, miettiä miten työssä näkyy työyhteisön arvot, toiveet ja odotukset.

 • Koska parhaat oivallukset usein syntyvät asiakkaiden omasta toimesta, pyrinkin työnohjaajana kysymyksin ja erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla auttamaan näiden oivallusten synnyssä.
 • Ohjaus on vuorovaikutteista keskustelua jossa tavoitteiden saavuttaminen on yhteistyön tulos.
 • Ohjaus on aina luottamuksellista ja perustuu keskinäiseen kunnioitukseen.
 • Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus ja siinä määritellään ohjauskerrat, paikka, ryhmän koko, toimintatavat poikkeustapauksissa, tavoitteet ja työnohjaustoiminnan arviointiajakohdat ja – tavat. 
 • Keskeisenä arvioinnin kohteena on se, miten työnohjaus on näkynyt työssä ja työyhteisössä.

Koulutus

Koulutuksissa keskitytään niihin asioihin, jotka vaativat uuden oppimista, toimenpiteitä, vahvistamista tai uudelleen ajattelua. Niissä jokainen voi löytää uusia toimintatapoja ja tehdä oivalluksia, jotka kenties muuttaa koko työyhteisön tulevaisuuden tarinaa.

 • Koulutukset rakentuvat ajankohtaiselle tutkitulle tiedolle ja tietoa työstetään toiminnallisin menetelmin juuri teidän tarpeisiin. Lähtökohtana on, että pidetään jalat tiukasti maassa mutta annetaan luovuudelle tilaa.
 • Koulutukset toteutetaan aina tilaajan kanssa yhteistyössä ja niiden valintoja ohjaa organisaation strategia joka antaa suuntaviivat.
 • Arvokeskustelu kuuluu jokaiseen koulutukseen tavalla tai toisella koska se määrää eniten organisaation kulttuuria ja tapaa olla.
 • Suunnittelua, toteutusta ja saavutuksia arvioidaan aina koulutuksen aikana ja lopuksi.
 • Koulutukset voivat olla pitkäkestoisia, jolloin niihin liittyy väliaikana tehtäviä harjoituksia tai päiväkirjan pitämistä tai ne voivat olla yhden päivän mittaisia ja niihin valmistaudutaan sovitulla tavalla.
 • Koulutuksiin osallistuvilta pyydetään aina kirjallinen palaute.

Valmennus

Valmennus on innostusta ja kannustusta, prosessinomaista vuorovaikutusta, jossa keskitytään auttamaan asiakasta saavuttamaan itse asettamansa tai yhdessä pohditun tavoitteensa. Valmennuksessa ei anneta valmiita vastauksia vaan asiakasta kannustetaan itse löytämään ne.

 • Valmennus auttaa selkeyttämään omia ajatuksia, rakentamaan tavoitteita työhön ja samalla se vaikuttaa myös omaan elämään kokonaisvaltaisesti.
 • Valmennus auttaa kirjoittamaan uutta tarinaa tai päivittämään vanhaa, vahvistamalla omia voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Se lähtee aina liikkeelle nykytilan kartoittamisesta, jatkuu toimintavaihtoehtojen pohtimisella ja valintojen jälkeen toiminnan ylläpitämiseen liittyvinä suunnitelmina.
 • Valmennuksessa pyritään lisäämään luottamusta itseen ja omiin ratkaisuihin, tutustutaan omiin voimavaroihin ja siihen, miten niitä voi vahvistaa. Pyritään keskittymään oleelliseen, kun se on ensin keksitty. Valmennus pyrkii mahdollistamaan oivalluksien tekemisen ja kehittää päätöksentekoa.
 • Samat yllä olevat asiat pätevät työyhteisö- ja organisaatiovalmennuksessa, niihin valmistaudutaan yhteistyössä esimiesten ja vastuuhenkilöiden kanssa.
 • Valmennusten kesto sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Kiinnostuitko?

Ota minuun yhteyttä

Kuka minä olen?

Ajatteluni perustuu monipuoliseen ja pitkään kokemukseeni terveydenhuollon tehtävissä ja lehtorin tehtävissä eri koulutusasteilla. 

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja hallintotieteen lisensiaatti. 

Ammatillinen opettajakoulutus ja työnohjaajakoulutus ovat kannustaneet minua eri tehtävieni kautta miettimään, mitä on olla ihminen suhteessa työhön ja työelämään, toisiin ihmisiin.  Tätä ajattelua haluaisin jakaa kanssasi.

Jokaisesta tehtävästä ja kohtaamisesta olen oppinut jotakin ja nyt tarjoan tätä osaamista käyttöösi.

Jos haluat lukea minusta ja osaamisestani enemmän, voit tehdä sen tästä.

Tekemiäni sisältöjä:

Lue lisää sisältöjä blogistani.

Haluatko kuulla lisää?

Voit ottaa minuun yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai oheisella lomakkeella.