REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Kirsi Sukula-Ruusunen
Teerenpolku 9
04320 Tuusula
p +358 40 765 89 60

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri syntyy, kun tallennetaan koulutuksiin, konsultaatioihin, työnohjaukseen sekä muihin
toimeksiantoihin liittyviä sopimuksia, maksatusasioita sekä tilaajaa koskevia niitä tietoja, jotka
ovat välttämättömiä kuhunkin toimeksiantoon liittyen. Kustakin asiakkaasta rakennetaan oma
kansio, jota säilytetään rekisterin pitäjän tietokoneella ja yksityisellä salasanasuojatulla
pilvipalvelussa. Kansio hävitetään yhteistyön jälkeen, ellei suunnitteilla ole jatkoyhteistyötä
kyseisen asiakkaan kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan tilauksen/yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan
nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja
tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten.
Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta, tilausten käsittelystä,
maksatusasioista sekä mahdollisista muista yhteistyötä koskevista asioista.

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön
rekisteröityessään asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään
tarjouspyyntö/palautelomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä
tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. 
Asiakastiedot hävitetään aina heti kun toimeksianto on toteutunut ja yhteistyö asiakkaan
kanssa päättyy.
Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa
luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa, kunnes toisin sovitaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu salasanasuojattuun yksityiseen pilvipalveluun omiin tiedostoihin. 
Palvelimien tietoturva on aina ajan tasalla ja asiakastietoihin pääsee käsiksi vain yrittäjä itse.
Tietojen tarkastelu vaatii aina järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.